X

Referitor la anuntul de intentie nr. 29249/15.03.2018 publicat pe site-ul Sistemului Electronic de Achizitii Publice (www.e-licitatie.ro), punem la dispozitie persoanelor interesate studiul de fezabilitate si documentatia tehnica pentru obiectivul de investitii Consolidarea si Modernizarea Stadionului Giulesti "Valentin Stanescu", Calea Giulesti nr.18, sector 6, Bucuresti.

Precizam faptul ca documentatia privind aceasta investitie este in curs de avizare si este posibil sa apara modificari. Vom actualiza in aceasta sectiune documentatia pusa la dispozitie ori de cate ori vor aparea astfel de modificari.

Actualizare 13.04.2018
Vă informăm că în cadrul Consiliului Interministerial de Avizare Lucrari Publice de Interes Național și Locuințe, au fost avizați indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Consolidare și modernizare Stadion Giulești - Valentin Stănescu”, cu avizul nr.4 din data de 03.04.2018.

În urma aprobării indicatorilor tehnico-economici, valoarea estimată pentru obiectivul de investiții este de 89.789.521 lei fără TVA .
Diferența dintre valoarea estimată din anunțul de intenție și valoarea estimată în urma aprobării indicatorilor tehnico-economici provine din redistribuirea unor costuri specifice din cadrul devizului general între CNI SA ca beneficiar pe perioada derularii investitiei și beneficiarul final, Ministerul Transporturilor prin C.S. Rapid.

Actualizare 17.04.2018
A fost efectuate modificari asupra documentatiei tehnice disponibile. Noua documentatie poate fi descarcata cu click asupra denumirii obiectivului.

Valori

Integritate

Integritate

Responsabilitate si implicare

Responsabilitate si implicare

Determinare

Determinare

Lucrul in echipa

Lucrul in echipa

Misiune

Principala noastra misiune este sa facem imposibilul posibil pentru o Romanie mai frumoasa.

Am facut Romania mai frumoasa. Afla cum.

Programe*:

 • Toate
 • Institutii de invatamant superior de stat**
 • Sali de sport
 • Lucrari in prima urgenta**
 • Asezaminte culturale
 • Sali de cinema
 • Complexuri sportive
 • Blocuri zone defavorizate**
 • Bazine de inot
 • Alte obiective
 • Patinoare artificiale**
 • Infrastructura justitie***
 • Unitati sanitare din mediul urban**
 • Sistem integrat apa si canalizare
 • Reabilitare termica pentru cladiri din domeniul public

*Proiecte din perioada 2012-prezent.

**Subprogram implementat de la nivelul anului 2014, prin Ordonanta Guvernului nr 16/19.08.2014

***Obiective realizate in baza Memorandului pentru Justitie din decembrie 2014, intre MDRAP, MJ si MFP

Vrei sa inscrii un proiect?

Afla pasii care trebuie urmariti pentru a putea inscrie un proiect.