Pod pe DC 90, Km 2+300, comuna Valcău de Jos, localitatea Valcău de Sus, județul Sălaj

Status Beneficiar Buget
In derulare UAT Valcau de Jos RON

Descriere

Subprogram:

Lucrari in prima urgenta*