Reabilitare, modernizare, dotare și extindere așezământ cultural, comuna Ciolănești

Status Beneficiar Buget
In derulare UAT Ciolanesti 2.923.271,00 RON

Descriere

Reabilitare, modernizare, dotare și extindere așezământ cultural, comuna Ciolănești, sat Ciolănești Deal, județul Teleorman

Subprogram:

Asezaminte culturale