Reparații capitale, amenajare, extindere şi reabilitare termicǎ Clǎdire Spital Vechi – Spitalul Județean de Urgențǎ Bacǎu

Status Beneficiar Buget
In derulare 26.038.028,00 RON

Descriere

Subprogram:

Unitati sanitare din mediul urban*