Sală de sport cu tribună 180 de locuri din comuna Iecea Mare, județul Timiș

Status Beneficiar Buget
In derulare UAT Iecea Mare RON

Descriere

Subprogram:

Sali de sport