MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
 
            
   Inaugurare bazin polo clubul Steaua Bucuresti

Ce obiectiv de investiţii doriţi să fie realizat în localitatea dumneavoastră ?
Nume şi prenume
Localitate
Judeţ

DESPRE NOI

CNI S.A. este o societate comercială pe acţiuni înfiinţată în anul 2001, care se autofinanţează şi care funcţionează sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Echipa noastră, formată din specialişti în domeniul construcţiilor, economic sau juridic, implementează programele CNI S.A., prin iniţierea procedurilor de achiziţie publică şi urmărirea derulării contractelor publice în vederea finalizării obiectivelor de investiţii.

CNI S.A. derulează programe de interes public şi social dintre care amintim “Săli de sport” sau "Sistemul integrat de apă şi canalizare în localităţi cu până la 50.000 de locuitori".

În perioada 2002 – 2014, CNI S.A. a finalizat aproximativ 1.360 de obiective de investiţii în cadrul programelor derulate.